Jurat

El Jurat està format per persones del món del disseny, l’arquitectura i les biblioteques, i està presidit per Ricardo Devesa, professor i sots-director de cultura de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i professor de l'Institut d'arquitectura avançada de Catalunya (IAAC)

Els membres del jurat són:

President: 

  • Ricardo Devesa. Arquitecte, sots-director de cultura i professor, en representació de la direcció de l’ETSAB.

Membres:

  • Cristina Jover. Arquitecta, professora de projectes a l’ETSAB i directora del Departament de Projectes Arquitectònics-UPC.
  • Dídac Martínez. Director del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.
  • Joana Casas Poves. Bibliotecària. Serveis de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  • Santi Romero. Arquitecte i Cap de la Unitat d’Arquitectura Bibliotecària de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Secretària:

  • Neus ViIaplana. Cap de la Biblioteca de l’ETSAB.

El Jurat valorarà l’originalitat de la proposta i els trets innovadors a l’hora de materialitzar la fusió dels conceptes cadira i llibres.

La decisió del jurat no admetrà apel·lacions.