Lliurament

  1. Descarregueu i ompliu la làmina del concurs amb el vostre projecte (alçats, plànols, seccions, etc.) i poseu el lema de la vostra proposta al requadre inferior. És important que a la làmina no hi figuri cap identificació personal del concursant, per tal de garantir l’anonimat davant del jurat.
  1. Ompliu el formulari amb el lema del vostre projecte i les vostres dades personals i de contacte, se us demanarà enviar en format PDF:
    1. La làmina amb el vostre projecte,
    2. el formulari de les dades personals i 
    3. la còpia de l’imprès de la matrícula que us acredita com a estudiant de grau universitari d’arquitectura o disseny